Return information


 • Products can be returned within 14 days from the purchase date.
 • When you send a product to us, make sure it is carefully packaged.
 • Return shipping costs are for the buyer.
 • The product must be returned to us within those 14 days.
 • Always check carefully whether you are ordering the correct product.
 • The product must be returned in the same condition with any accessories as it was purchased.

In het Nederlands

 • Producten kunnen binnen 14 dagen vanaf de aankoop datum retour worden gestuurd.
 • Wanneer u een product naar ons opstuurt, zorg dat deze zorgvuldig verpakt word.
 • Retour verzendkosten, zijn voor de koper.
 • Het product moet in die 14 dagen bij ons retour geleverd zijn.
 • Kijk altijd goed of u het juiste product besteld.
 • Het product dient in de zelfde staat met eventuele toeboren zoals de aankoop retour gestuurt te worden.